...

چکش هیدرولیک VB300

 • مشخصات فنی چکش هیدرولیک VB300
  1,850 kg MINIMUM WORKING WEIGHT
  2,828 mm HEIGHT
  160-180 bar OPERATING PRESSURE
  120-180 OIL FLOW RANGE
  350-500 bpm IMPACT RATE
  140 mm TOOL DIAMETER
  29,0 – 22,0 t CARRIER WEIGHT, ALLOWED RANGE
 •    آقای سعید تیموری

  سمت : سرپرست فروش منطقه

    شماره تماس : 02166013931 داخلی 101

    ایمیل : teymouri@snowpars.com

    یاشار گلدوست

  سمت : سرپرست فروش منطقه

    شماره تماس : 02166013931 داخلی 102

    ایمیل : goldoust@snowpars.com