...

چکش هیدرولیک VB77

 • مشخصات فنی چکش هیدرولیک VB77
  300 kg MINIMUM WORKING WEIGHT
  1,349 mm HEIGHT
  110-140 bar OPERATING PRESSURE
  30-60 OIL FLOW RANGE
  500-900 bpm IMPACT RATE
  68 mm TOOL DIAMETER
  8,0 – 4,0 t CARRIER WEIGHT, ALLOWED RANGE
 •    آقای سعید تیموری

  سمت : سرپرست فروش منطقه

    شماره تماس : 02166013931 داخلی 101

    ایمیل : teymouri@snowpars.com

    یاشار گلدوست

  سمت : سرپرست فروش منطقه

    شماره تماس : 02166013931 داخلی 102

    ایمیل : goldoust@snowpars.com