- جایزه بهترین طراحیسال 2008به سری MAESTRO

(این جایزه برای تولیداتی است که  عملکرد مخصوصی برای مشتریان دارند،  تولیدات  و واردات محصولات صنعتی که طراحی و تولید اصل کشور ترکیه است.)

 

- در سال 2008  اعطای جایزه   ''Hızlı Balık''توسط روزنامه Referans

 

-در سال 2009 دریافت جایزه ستاره صادرات

(جایزه ستاره صادرات ترکیه،که باحمایت  مجله AKBANK  DUNYA  سازماندهی شده است.این جوایز برای شرکت های صادر کننده  برای محصولات جدید،محصولات با ارزش افزوده بالاتر و افزایش سهم صادراتشان  در اقتصاد کشور داده می شود.)

 

جایزه طراحی سال 2010 کشور ترکیهبه سری GENتوسط طراحی ترکیه

این جایزه برای تولیداتی است که  عملکرد مخصوصی برای مشتریان دارند،  ماشین آلاتی که با فرایندهای صنعتی تولید شده و به بازار عرضه می شوند و طراحان ،تولیدکنندگان یا صاحبان برند  در اصل متعلق به کشور ترکیه هستند.

 

-  جایزه طراحی خوبسال 2011 به سری GEN

طراحی خوب ، یک نماد بین المللی از تعهد شرکت به نوآوری و تجسم طراحی برتر است.تاکید بر برنامه طراحی خوب بر پایه طراحی  کیفیت  بهترین شکل ،عملکرد و زیبایی شناسی به عنوان استانداردی  فراتر ازمحصولات و .گرافیک مورد نظر مشتری معمولی است

 

جایزه طراحی " آی اف " سال 2012به سری GEN

هرساله ،موسسه بین المللی آی اف،یکی از باارزشترین و معروفترین  مسابقات طراحی را سازماندهی می کند.که به عنوان نماد طراحی برتر در سراسر جهان شناخته شده است.

 

در سال 2013 قرارگرفتن در لیست YELLOW TABLE به عنوان اولین و تنها شرکت ترکیه

 

در سال 2014 قرار گرفتن مجدد در لیست YELLOW TABLE به عنوان شرکت ترکیه ای

 

- در سال 2015 قرار گرفتن مجدد در لیست YELLOW TABLE  به عنوان شرکت ترکیه ای

 

در سال 2016 اعطای جایزه طراحی  آی اف  به غلطک های هیدرومک

هرساله ،موسسه بین المللی آی اف،یکی از باارزشترین و معروفترین  مسابقات طراحی را سازماندهی می کند.که به عنوان نماد طراحی برتر در سراسر جهان شناخته شده است

 

در سال 2016 اعطای جایزه ستاره صادرات

جایزه ستاره صادرات ترکیه،که باحمایت  مجله AKBANK  DUNYA  سازماندهی شده است.این جوایز برای شرکت های صادر کننده  برای محصولات جدید،محصولات با ارزش افزوده بالاتر و افزایش سهم صادراتشان در اقتصاد کشور داده می شود.

 

در سال 2016 اعطای جایزه ویژه    به HMK600MG توسط طراحی آلمان

این جایزه،یک مسابقه طراحی شناخته شده است که نامزدها تنها توسط هیات داوران معرفی می شوند و بنابراین نامزدهای دیگر مورد تایید قرارنمی گیرند.این جایزه بر طراحی موفقیت آمیز هیدرومک و راه حل های طراحی تاکید دارد.

 

درسال 2016 قرار گرفتن مجدد در لیست YELLOW TABLE  به عنوان شرکت ترکیه ای

 

در سال 2017 دریافت جایزه آی اف طراحی  برای لودر چرخ لاستیکی WL 640در رقابت های طراحی آلمان

آی اف به عنوان جایزه یکی از معتبر ترین مسابقات طراحی جهان شناخته میشود که یک جایزه بین المللی و طراحی شناخته شده است و این جایزه نشاندهنده  برتری طراحی می باشد.

 

در سال 2017 قرار گرفتن مجدد در لیست YELLOW TABLE  به عنوان شرکت ترکیه ای

 

در سال 2017 اعطای جایزه RED DOT به گریدرهای MG600

جایزه RED DOT،نشانه ای برای قدرت در طراحی است که به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی جهان شناخته شده است. 

 

 

در سال 2017 جایزه بهترین بهترین جایزه به لودر های HMK640WL

جایزه RED DOT،نشانه ای برای قدرت در طراحی است که به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی جهان شناخته شده است. 

.

محصولات وارداتی

بکهولودر بکهولودر

بیل زنجیری بیل زنجیری

بیل لاستیکی بیل لاستیکی