اخذ گواهی تاییدیه 22 استاندارد اجباری بکهولودر sppro 250z

شرکت سنوپارس در تاریخ 12 /11/1395 موفق به اخذ گواهی تاییدیه 22 استاندارد اجباری ماشین آلات ، راهسازی و معدنی وساختمانی مربوط به بکهو لودر SPPRO 250Z از سازمان ملی استاندارد ایران گردید .

محصولات تولیدی

محصولات تولیدی محصولات تولیدی