استفاده از مزیت نسبی کسب و کار و دستیابی به جایگاهی شایسته در بازارهای داخلی و خارجی و رفع چالش های دنیای واقعی مشتریان.

ماموریت:

تولید و عرضه محصولات و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مشتریان و تقویت روابط معتبر و شفاف و طولانی با مصرف کنندگان، فروشندگان، کارکنان، تامین کنندگان و سرمایه گذاران و کمک به توسعه جامعه و سازگار با محیط زیست.

محصولات تولیدی

 محصولات  وارداتی - بکهولودر محصولات وارداتی - بکهولودر

محصولات تولیدی محصولات تولیدی

محصولات وارداتی - بیل مکانیکی محصولات وارداتی - بیل مکانیکی