...
کارخانه سنوپارس

آدرس : یزد، تفت، شهرک صنعتی قدس، کوچه کار و دانش ٨

تلفن تماس : 03532633131

 شماره فکس : 03532633119

دفتر فروش تهران

آدرس : تهران،خیابان آزادی،جنب دانشگاه صنعتی شریف پلاک 477،(نبش کوچه شهید قدیر، پلاک 2)

 تلفن تماس : 02166013931

شماره فکس : 02166046730

خدمات پس از فروش

آدرس : یزد، تفت، شهرک صنعتی قدس، کوچه کار و دانش ٨

تلفن های تماس : 03532633705-03532633704

شماره فکس : 03532633703