سنو پارس
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جذب نیروی انسانی

هدف اصلی شرکت سنوپارس در فرآیند استخدام، یافتن شایسته ترین افراد برای عضویت در خانواده سنوپارس است. برای برنامه های شغلی درخواستی ما، شما می توانید از طریق تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فایل رزومه در فرآیند جذب نیروی انسانی شرکت نمائید.

سیاست های منابع انسانی

استخدام پرسنل با توجه به استراتژی ها و اهداف شرکت

افزایش رفاه کارمندان

آموزش و بهبود عملکرد کارآیی و بهره وری کارمندان​

فراهم آوردن محیط کاری که کارمندان قادر به افزایش شایستگی و صلاحیت خود باشند​

ایجاد یک محیط کار سالم و ایمن و به حداقل رساندن حوادث شغلی از طریق اقدامات احتیاطی پیشگیرانه